12 října, 2022

Setkání Rané péče v CKP Chocerady

Dne 1.6.2021 proběhlo historicky první setkání odborníků Rané péče v CKP Chocerady.

Dne 1.6.2021 proběhlo historicky první setkání odborníků Rané péče v CKP Chocerady. Setkání se zúčastnilo 5 organizací poskytujících sociální službu raná péče, odborníci CKP Chocerady a zástupci organizace Sirius. Všechny přítomné přivítal pan ředitel MUDr.Pavel Biskup. Zúčastněným byl představen koncept CKP Chocerady. Následovala prohlídka zařízení a diskuse o problematice péče o dítě se závažným zdravotním znevýhodněním. Rovněž byly prodiskutovány možnosti odlehčení rodině či pečujícím a v této souvislosti možnosti propojení a doplnění služeb poskytovaných CKP Chocerady a Ranou péčí. Zástupci organizace Sirius doplnili diskusi o aktuální informace týkající se transformačního procesu několika zařízení v ČR.

No items found.