24 / 7 provoz | Volejte Po - Pá 7:00 do 15:30

MUDr. Naďa Řeháková

Paní doktorka je člověk, který celý život uctívá pravidla pro spokojený život. Její myšlenky jsou hluboké, je pravdomluvná. V době aktivní práce byla uznávanou dětskou lékařkou, je vždy soucitná, je štědrá, je spravedlivá, je moudrá. 25. února 2021 oslaví paní MUDr. Naděžda Řeháková, rozená Šafářová, 100. výročí narození.


Medailonek oslavenkyně

* Narodila se 25. 2. 1921 v Praze do krásné doby první republiky, do doby, kdy se Praha radovala a celá zářila, všude byl mír a radost ze života, z vlastního českého jazyka, z jednojazyčných nápisů nad obchody… Rodiče byli živnostníci – tatínek obchodník s drogistickým zbožím, maminka měla dámský módní salon. Oba rodiče byli sportovně založeni, tatínek hrával jako levý bek fotbal za Meteor Vinohrady, plavali, jezdili na kánoích a byli v Sokolu (často jezdili na sportoviště na Jarově). Rodina žila na levém břehu Vltavy jako vícegenerační, do 13 let vyrůstala spolu s bratrem Karlem poblíž milované babičky. Bylo přirozené, že celou řadu služeb v domácnosti vykonávaly služebné, maminka s tatínkem zase sloužili jiným lidem ve svých oborech. Cesta k medicíně – paní učitelka v základní škole přemluvila rodiče, aby dali studovat malou Naďu na gymnázium. V době druhé světové války studia přerušila a byla zaměstnaná na pražském magistrátu ve finančním odboru. Po válce nastoupila na Karlovu univerzitu – lékařskou fakultu.

Krásné střípky ze života

• Hlavním smyslem života – milovaná medicína.
• První pracovní místo v Budějovicích, začátky na prosektuře (pitevně).
• 1953 – následně složení první atestace na dětskou lékařku, zkoušky složeny v Havlíčkově Brodě.
• Další pracovní zastavení bylo v Prachaticích, práce i v terénu, cesta za pacienty vzdálenými i 50 km, nechyběl soucit a empatie a práce „od nevidím do nevidím“.
• V roce 1947 – složení zkoušky – řidičský průkaz na automobil a následně na motocykl.
• 1955 – od tohoto roku v pracovní pozici primářky v kolínském kojeneckém ústavu.
• 1960 – Svatba s MUDr. Svatoplukem Řehákem, lékařem z Kouřimi, ordinace v č. p. Pražská 104, kde následně s manželem bydlela (svatební květina – růžové karafiáty). Manžel zesnul v roce 1980. Pan MUDr. Svatopluk Řehák měl dva syny – Zdeňka a Svatopluka, větev Zdeňka žije nadále v Kouřimi (manželka Silvestra Řeháková, děti a jejich rodiny – Bc. Olga Kalousková a Zdeněk Řehák).
• Syn MUDr. Svatopluka Řeháka Prof. MUDr. Svatopluk Řehák DrSc. (20. 1. 1926 – 9. 10. 2013) je čestným občanem města Kouřim. Má dva syny – Doc. MUDr. Svatopluka Řeháka, CSc. a Prof. MUDr. Jiřího Řeháka. CSc. a ti mají další potomky.
• 1961 – zaměstnána u Zdravotních služeb Praha východ, primářka v kojeneckém ústavu Strančice.
• 1965 – druhá atestace z pediatrie – zkouška složena u Prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc., Dr.h.c.
• 1991, tj. v 70 letech, ukončena pracovní kariéra, v tu dobu dětská lékařka v Klánovicích, vč. pohotovostní služby.
• Posledních 30 let velkým koníčkem četba o historii naší země, aktivní práce v různých organizacích, včetně kouřimské místní organizace Svazu tělesně postižených, kde pracovala do 96 let ve výboru organizace, mnohaletá členka volebních komisí. (Po celou dobu profesního života velká aktivita na poli veřejně prospěšných aktivit, včetně organizací zaměřených na mírové hnutí.)

Milé vzpomínky:

• Babička, rodina.
• Tolerance, práce, smích manžela, od 6:00 společné pravidelné sobotní vycházky do širokého okolí Kouřimi, obdiv jeho zahradnického umu – vlastnil půl hektarový pozemek v lokalitě na Trubech; i tuto část Kouřimi velmi miloval.
• Setkávání s dcerou T. G. Masaryka Alicí Masarykovou.
• Koníčkování lodí v době dětství a mládí (spouštění lodi po proudu na provaze).
• Kniha – přítel můj.
• Nejoblíbenější kytička – růžový karafiát.
• Nejoblíbenější písnička – Už se ten Tálínskej rybník nahání.

Moc ráda se s Vámi podělím o několik pro mne důležitých myšlenek:

• Ve výkladech dějin nevynechávejme jednotlivé etapy, hovořme o tom, co se stalo. Jedná se o vývojovou linku země, nemohou být hluchá místa. Mějme rádi svou zemi, mějme větší sebevědomí, buďme hrdi na svůj národ.

MUDr. Naděžda Řeháková
25. února 2021