Mgr. MAGDALÉNA PLÍŠKOVÁ

Staniční sestra
Ráda pomáhám nemocným a trpícím, především dětem.

Od roku 2013 jsem pracovala v DC Strančice na pozici všeobecná sestra. V roce 2019 jsem ukončila specializaci Dětská sestra a staniční sestrou v CKP Chocerady jsem od května 2020. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Benešově. V roce 2002 jsem ukončila magisterské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Kurz etické výchovy (etické fórum ČR, Pedagogická fakulta Hradec Králové) jsem studovala v roce 2004 – 2006. Pracovala jsem v Praze jako všeobecná sestra na interním oddělení, endoskopii a rehabilitaci. Další zkušenosti jsem načerpala v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech, v Ruahu v Benešově a také v Praze ve VFN na chirurgickém oddělení. Jsem vdaná, mám 3 děti a na mateřské dovolené jsem se věnovala volnočasovým aktivitám pro děti.