12 října, 2022

Článek Choceradského zpravodaje

Na základě dotazů spoluobčanů Chocerad bychom vám rádi představili činnost Centra komplexní péče o děti, které bylo v Choceradech otevřeno 12.5.2020.

Na základě dotazů spoluobčanů Chocerad bychom vám rádi představili činnost Centra komplexní péče o děti, které bylo v Choceradech otevřeno 12.5.2020. Centrum pečuje o děti s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení, ať už tělesného nebo mentálního charakteru, a to na několik úrovních. Formy péče o děti jsou zde různé. Od celodenních a celotýdenních pobytů, přes odlehčovací pobyty, které mají pomáhat rodinám zvládat někdy velmi náročnou péči, až po stacionární péči, která zajišťuje pobyt dětí na několik hodin denně.  

Děti jsou umístěny na tři, vybavením různá oddělení, podle míry závažnosti postižení a podle náročnosti zdravotní péče. Děti s nejzávažnějšími stavy, vyžadující celodenní zdravotní dohled, jsou umístěny na prvním oddělení. Toto oddělení je vybaveno kyslíkovými přístroji, monitory dechu, odsávačkami a dalšími přístroji. Děti z tohoto oddělení navštěvují speciální pedagogové a fyzioterapeuti, s dětmi se pracuje na úrovni multismyslově a bazální stimulace. Vzhledem k charakteru postižení jsou tyto děti odkázány na celodenní profesionální péči zdravotních sester. Oddělení děti opouští na vycházky pouze tehdy, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Pokud je hezké počasí, jsou děti vyváženy na lůžkách na terasu, na kterou je přístup z většiny pokojů prvního oddělení. Nicméně i tyto děti využívají v letních měsících prostory zahrady, jsou zde fyzioterapeutkou polohovány ve stínu pod stromy. Druhé oddělení pečuje o děti, které jsoualespoň částečně schopny samostatného pohybu nebo povaha jejich postižení umožňuje častější pobyt mimo zdi centra. Na tomto oddělení vždy slouží jedna zdravotní sestra a minimálně dvě ošetřovatelky. Děti musí být pod stálým dohledem. Péče o ně je náročná, stejně jako komunikace s nimi. Tyto děti si ve většině případů neuvědomují rizika, protože jejich mentální úroveň je velmi nízká. Z tohoto důvodu je zajištění bezpečnosti u těchto dětí naší prioritou, společně s cílem, aby kvalita života dětí byla na co nejvyšší úrovni. Psychický stav je pravidelně kontrolován klinickým psychologem. Děti z prvního i druhého oddělení jsou do centra umístěny na základě rozhodnutí soudu nebo zde pobývají dobrovolně. Všechny děti mohou být rodinami navštěvovány.

V případě dobrého zdravotního stavu jezdí na procházky po okolí nebo domů. Třetím oddělením je prostor pro realizaci odlehčovacích služeb, který byl otevřen 1. října 2020, a jsou zde děti, které ráno rodiče přivážejí a v odpoledních hodinách si pro ně přijíždějí. Jedná se o jakousi podobu školky, která pomůže odlehčit rodičům a umožní jim například docházet do svého zaměstnání alespoň na část pracovního úvazku. Stejně jako jiné děti mohou i tyto ve stacionáři obědvat i svačit. Děti zde také budou mít i výchovně vzdělávací náplň dne. Bylo by dobré zmínit, že od 1. září 2020 byly v centru otevřeny dvě speciální třídy, které spadají pod ZŠ a MŠ Chocerady. V těchto třídách se v dopoledních hodinách vzdělávají všechny děti školou povinné, neboť ani tyto děti nejsou ze školního vzdělávání vyjmuty. Jejich hlavními předměty nejsou matematika nebo český jazyk, ale jsou vzdělávány v rámci svých možností v oblastech smyslové nebo rozumové výchovy. Součástí učeben je i multisenzorická místnost snoezellen, která dětem nabízí obrovské množství podnětů jak zrakových, tak i sluchových, hmatových nebo čichových. Jistě jste si všimli, že v okolí hlavní budovy se buduje. Projíždějí zde nákladní automobily a jedná se o stavbu se vším všudy.

Staví se nový objekt prádelny, skladů a dílen, jehož součástí bude v horním patře letní kuchyně s bezpečným zázemím pro pobyt dětí venku. Není možné přehlédnout, že zahrada v přední části areálu je sice krásná, ale ne příliš bezpečná a vhodná pro děti, které naše zařízení navštěvují. Jen několik málo dětí chodí, natož aby lezly po plastových hradech nebo skluzavkách. Také odrážedla nebo kola využijí jen 3-4 děti. Je pro ně mnohem zajímavější, pokud je personál vezme na procházku po okolí, kde vidí reálný život, potkávají jiné lidi, seznamují se zvířaty nebo jen prostě vnímají vítr, slunce a prostor kolem sebe. Od počátku našeho působení v Choceradech jsme s dětmi absolvovali nesčetně procházek po okolí, oblíbeným místem je dětské hřiště u školy nebo jez v Poddubí. Takovéto aktivity jsou pro chodící děti rozhodně zajímavější než pobyt na skoro prázdné zahradě. I tak bylo betonové nádvoří a trávník v letních měsících využíváno velmi často k vytvoření plážového a bazénového areálu. Děti měly k dispozici několik atraktivních nafukovacích bazénků, brouzdaliště, plážové podložky, pískoviště a jiné. Především v dopoledních hodinách si děti užívaly horkého počasí, odpolední čas trávily spíše na herně, která je klimatizována a poskytuje dětem stabilnější zázemí. Opět je třeba si uvědomit, že se v žádném případě nejedná o zdravé děti, které by celodenní pobyt na slunci zvládly. Některé dny bylo na zahradě opravdu živo, na podložkách byly polohovány děti z prvního oddělení, mezi bazénky pobíhaly jiné děti, zažili jsme společně hodně legrace, a pokud to počasí dovolovalo, venkovní prostor jsme užívali téměř každý den. Vybudováním nové stavby v areálu se nejenom vytvoří krásné letní prostory pro děti, ale vznikne zde zcela nová zahrada, která bude nejen bezpečná, ale i funkční. Bude obsahovat moderní objekty z přírodních materiálů zcela vhodných pro děti s postižením. Je důležité, aby nová zahrada obsahovala prvky relaxační, ale i zábavné nebo vzdělávací. V plánu jsou zde senzorické chodníky, brouzdaliště s vodními prvky, domeček, ale i stabilní houpačky nebo bylinkový koutek. Tato zahrada se bude nacházet v zadní části areálu a bude do ní přístup po nájezdové rampě z obou oddělení, čímž se na ni snadno dostanou všechny děti, včetně těch na lůžkách.

V přední části zahrady dojde k parkové úpravě zeleně a i zde jsou plánovány bezpečné herní prvky, které propojí svět centra s běžným denním chodem obce, ve které jsme našli své nové zázemí. Závěrem bych chtěla říct, že naše centrum vytváří zcela nový a unikátní systém péče o takto těžce postižené děti. Systém, který kombinuje zdravotní, výchovnou i vzdělávací činnost a je v současné době prvním centrem v republice, které s tímto konceptem přichází. Cílem je, aby všechny děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou být se svými rodinami, měly zajištěnu plnou podporu a bylo jim nabídnuto tolik podnětů, kolik jejich schopnosti zvládnou. Tyto děti jsou báječné, umí se stejně jako zdravé děti radovat, smát se, ale i dát najevo, když je něco bolí nebo trápí. Naším přáním je, aby netrávili svůj život v ústavech a postýlkách, ale byly součástí dění a jejich dny byly naplněné.

Za kolektiv DC Chocerady

Mgr. Veronika Šindelářová / Mgr. Jitka Jiříková

Tento článek byl publikován v Choceradském zpravodaji 5/2020.

No items found.