12 října, 2022

Setkání pediatrů v CKP Chocerady

3.11.2021 se v Dětském centru Chocerady setkali letití benešovští pediatři, kteří v mládí pracovali v bývalé léčebně Chocerady.

3.11.2021 se v Dětském centru Chocerady setkali letití benešovští pediatři, kteří v mládí pracovali v bývalé léčebně Chocerady. Mgr. Pavla Rojová a Mgr. Jana Balíková představily současný trend Centra komplexní péče. Následně pan ředitel MUDr. Pavel Biskup přednesl přednášku o kuriozitách a problémech, které přináší pediatrická praxe. Pan Prof. MUDr. Jan Lébl, CSc. seznámil přítomné s výsledky klinických studií týkajících se růstu dětí a problémy s tím spojenými. Panovala přátelská nálada, plná odborných konfrontací, vzpomínek a vzájemných obohacení z praxe dětských lékařů, někdy i úsměvných. Pohled na nestory české pediatrie nás nutí k zamyšlení, kdo z mladých jim kouká pod ruce a převezme po nich žezlo české pediatrie. Pevně doufáme, že tam již skutečně někdo bude…….

Na závěr se všichni přítomní shodli, že další setkání lékařů z praxe, by se mohlo opět v Choceradech uskutečnit z jara roku 2022.

Benešovští pediatři s panem profesorem

Prof. MUDr. Jan Lébl, CSc.

Přednáška MUDr. Pavla Biskupa

No items found.