12 října, 2022

Setkání rodin v CKP – 8.10.2022

8.10.2022 se v Dětském centru Chocerady – centru komplexní péče,p.o. uskuteční setkání rodin dětí

8.10.2022 se v Dětském centru Chocerady – centru komplexní péče,p.o. uskuteční setkání rodin dětí převzatých do péče z DC Strančice a později z DC Chocerady. V plánu je neformální charakter setkání v kruhu známých tváří, popovídání, prohlídka zařízení, program pro ty menší, pohoštění a opékání buřtů na ohništi v zahradě CKP. Těšíme se na opětovné shledání a příběhy, které čas přinesl.