12 října, 2022

Slavnostní otevření DC Chocerady

Dne 16. června 2020 došlo k slavnostnímu otevření Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o.

Dne 16. června 2020 došlo k slavnostnímu otevření Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o. Červená stuha byla přestřižena panem ředitelem MUDr. Pavlem Biskupem, za účastí paní hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Roberta Bezděka, CSc., poslankyně Andrey Brzobohaté, poslance Aleše Juchelky, starostky Evy Bubnové a ředitelky nadace Sirius Dany Lipové. Přítomni byli dále nejen zaměstnanci DC Chocerady, ale také samotní rodiče a děti, kteří našich služeb využívají.

Já jsem ráda, že ten projekt je u konce. Ta idea začala v roce 2012 a na začátku našeho funkčního období jsme otvírali stavbu. Teď se konečně ta stavba dokončila. Děti mají moderní zázemí a personál, který má nelehkou práci, nejen fyzicky, ale i psychicky, tak se může cítit komfortněji,“ popisuje hejtmanka Středočeského kraje, Jaroslava Pokorná Jermanová. „Středočeský kraj do kompletní rekonstrukce dětského centra, které se zaměřuje na péči o děti se zdravotním znevýhodněním, investoval nemalé peníze. Rekonstrukce budovy si vyžádala 65 milionů korun, vybavení interiérů 12,4 milionu korun a ve výstavbě je ještě technickohospodářský objekt, jehož vysoutěžená cena činí 11,1 milionu korun,“, uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že další finanční prostředky určené na pořízení tepelných čerpadel, zateplení budovy a vzduchotechniky ve výši 7,5 milionu korun budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí.

V Dětském centru v Choceradech primárně poskytujeme komplexní zdravotně sociální podporu dítěte se zdravotním postižením tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Samotná podpora je zaměřena nejen na samotné dítě s postižením, ale také na jeho rodinu. „Nejedná se o zařízení ústavní péče, ale o zařízení poskytující zdravotní péči v kombinaci se sociálními službami. To znamená, že dítě hospitalizované v zařízení musí mít svého pečovatele – rodiče, pěstouna, či osvojitele. Zařízení v rámci poskytování vybraných sociálních služeb využívá zdravotnické vybavení a zdravotnický personál,“ přiblížil práci dětského centra radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnost JUDr. Robert Bezděk.

„Pečujeme především o děti se závažným zdravotním postižením, u kterých jejich zdravotní stav nelze s určitostí predikovat. U mnohých se jedná o dlouhodobou neakutní péči, která však postupně přejde v péči chronicky resuscitační a intenzivní, což vyžaduje od personálu vysokou profesionalitu,“ doplnil ředitel centra MUDr. Pavel Biskup s tím, že se jedná o komplexní péči vysoce specializovaného týmu odborníků, která navazuje na ucelenou diagnostiku dítěte a naplňuje plán péče a léčby ve spolupráci s dalšími odborníky v ambulantní části zařízení. „To vše za účasti rodiny a rodinných příslušníků,“ dodal MUDr. Pavel Biskup.

No items found.