03 listopadu, 2022

Setkání rodin v CKP Chocerady

Po delší době, kdy jsme setkání rodin nepořádali, se v sobotu 8.10.2022 uskutečnilo v CKP Chocerady setkání rodin dětí,

Po delší době, kdy jsme setkání rodin nepořádali, se v sobotu 8.10.2022 uskutečnilo v CKP Chocerady setkání rodin dětí, jejichž historie se pojí s dětským centrem. Přivítali jsme kolem 70 lidí, rodičů, dětí a bývalých zaměstnanců, aby společně mohli zavzpomínat a potěšit se svou životní cestou. Nejstaršímu ze zúčastněných dětí je dnes již 31 let. Zaměstnanci kuchyně dětského centra nachystali bohaté občerstvení. Pro děti byly připravené výtvarné aktivity, které vedly naše speciální pedagožky. Děti si mohly vyrobit barevná mýdla či namalovat kamínky. Výrobky si pak odnášely domů jako dárečky pro své blízké.

V průběhu dne probíhaly prohlídky interiéru CKP, takže všichni mohli vidět, jak péče o děti probíhá a jaké aktivity jim zde můžeme nabídnout. Mohli si užít kouzlo snoezelen prostředí, viděli kde dětí cvičí, kde se děti vzdělávají, i kde si hrají. Odpoledne se rodiny ze společných prostor dětského centra přesunuly na zahradu, kde jsme zapálili oheň. Při opékání buřtů pokračovaly debaty přítomných a děti si mohly pohrát na krásném hřišti CKP. Velice milým překvapením byl příjezd paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, která si ve svém sobotním nabitém programu našla čas i na nás. Bezprostřednost a zájem o problematiku zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin všechny velmi potěšila.