05 dubna, 2023

Zpevněné a manipulační plochy

V březnu 2023 jsme zahájili stavbu

„Zpevněné manipulační a parkovací plochy“ v areálu Dětského centra Chocerady. Touto stavbou se dokončuje rekonstrukce celého areálu Dětského centra, která byla zahájena v roce 2017 a postupně byly realizovány jednotlivé objekty. Stavbu vysoutěžila a realizuje firma CE-DA servis s.r.o. z Velkého Oseku, stavba bude dokončena v dubnu 2023.