14 dubna, 2023

Střední zdravotní škola Benešov

Dne 4. dubna 2023 navštívili studentky a studenti 3. ročníku

Střední zdravotnické školy v Benešově specializované zdravotnické zařízení CKP v Choceradech. Měli možnost shlédnou prezentaci poskytovaných služeb s následnou prohlídkou tohoto zařízení.