30 května, 2023

Brigáda společnosti T-Mobile, a.s.

Ve středu 24.5.2023 jsme měli možnost se poprvé seznámit s pracovníky společnosti T-Mobile,

kteří v rámci „Dne pro dobrý skutek“ přišli pomoci v zahradě Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o. Vznikly tak základy pro hmatový chodník, mlhoviště a mnoha kolečky hlíny byl upraven terén za hlavní branou CKP. Rovněž nám pomohli vysmýčit balkóny, zavěsit barevné stínící plachty a do držáků umístit zasazené letničky. Květiny jistě vykouzlí krásnou atmosféru dětem, které tyto prostory využívají v letních měsících. Děkujeme zaměstnancům společnosti T-Mobile, a.s. za tuto velkou pomoc a těšíme se na případnou další spolupráci.