30 května, 2023

Zdravotní klaun v Choceradech

V úterý 30.5.2023 jsme si moc užili setkání se zdravotními klauny,

kteří nám rozšířili naše profesní i lidské obzory. Skutečnost, že humor jako nástroj komunikace ve zdravotnictví má svůj smysl, byla naprosto jednoznačná. Přesvědčili nás všemi svými příspěvky a příklady z praxe. Doc. MUDr. Radek Suchar, CSc. (Jan Kyncl) a MUDr. Bohumila Hrabalová (Hana Strnadová) jsou partnery, kteří Vás spolehlivě rozesmějí a zároveň přesvědčí, že jejich povolání má obrovský smysl a odborné podložení. Zaujala nás šíře, v jaké je tento koncept uchopen. Působení klaunů je přínosné nejen na dětských odděleních nemocnic, geriatriích, ale také v domácím prostředí u dlouhodobě nemocných. Moc si vážíme této spolupráce a již nyní se těšíme na další setkání.