06 června, 2023

Milá návštěva

V neděli 4.6.2023 navštívili CKP Chocerady dlouholetí podporovatelé péče o lidi se zdravotním znevýhodněním

v České republice. Opakovaně se vraceli do Dětského centra Strančice p.o. Dnes navštívili CKP Chocerady, ve kterém se seznámili s organizací víceoborové péče o děti se zdravotním znevýhodněním.

Manželé Kodíčkovi nezištně a opakovaně pomáhali uspořádávat, pro lidi s nejrůznějším hendikepem, sbírky rehabilitačních pomůcek – darů z Nizozemí, odkud je získávala od různých organizací a jednotlivých sponzorů paní Toos Oostrom.

Pan Milan Kodíček s komorním orchestrem QUATRO CORDE od roku 1992 organizuje vánoční koncerty ve prospěch dětí umisťovaných dříve do Dětského centra Strančice p.o., nyní Centra komplexní péče Chocerady, p.o.