08 listopadu, 2023

Exkurze Střední zdravotnické školy Benešov

Stejně jako v loňském roce se v úterý 24. 10. 2023 uskutečnila milá návštěva studentů

Střední zdravotnické školy z Benešova. Studentky a jeden student 3. ročníku oboru praktická sestra se na začátku dozvěděli vše o zařízení z prezentace, kterou jim přednesla sociální pracovnice a vrchní sestra. Následovalo praktické představení problematiky péče o těžce zdravotně znevýhodněné děti. Studenti měli možnost vidět při práci celý multioborový tým Dětského centra Chocerady – zdravotní sestry, fyzioterapeuty, speciální pedagogy, ošetřovatelky, pracovníky v sociálních službách a asistenty. Na konci měli studenti možnost vznést dotazy k celé zdravotně sociální problematice , které jim zodpověděl MUDr. Pavel Biskup, primář Dětského centra. Setkání bylo velmi milé a již teď se těšíme na další 😊.