16 ledna, 2024

Loutky v nemocnici

V pondělí 15. 1. 2024 za našimi dětmi přijely dvě členky spolku Loutky v nemocni

a zahrály nám krásné divadlo s tématikou ,, Pravěký člověk “. Měly velké množství zajímavých rekvizit a kytaru. Zahrály nám a společně jsme si zazpívaly mnoho známých a oblíbených písní. S dětmi byly v blízkém kontaktu a vytvořily příjemnou atmosféru v naší dětské herně. Těšíme se na další setkávání s nimi v Dětském centru Chocerady.