Historie DC Strančice, nyní DC Chocerady – Centrum komplexní péče p.o.

Dětské centrum Strančice p.o., nyní Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče, p. o. je ze zákona zřízené zdravotnické zařízení, jehož náplní je péče o děti se zdravotním znevýhodněním. Vzniklo v šedesátých létech minulého století a bylo zde umístěno současně až 60 kojenců. Nyní je v centru 35 postýlek, které využívá v průběhu roku pohyblivý počet rodin a dětí se specifickými potřebami a vážnými zdravotními hendikepy. Krátce a stručně napsáno, zdravé dítě v tomto specializovaném zdravotnickém zařízení nenajdete. Od roku 1992 probíhal soudní restituční spor s původním majitelem objektu a parku ve Strančicích, který v roce 2012 vyústil v předání pozemků potomkům původních majitelů. Od tohoto okamžiku skončila možnost s dětmi využít přilehlý park a několik vrátek v jeho oplocení tak, aby děti mohly bezpečně odcházet na procházky. Není možné se starat o děti a neumožnit jim pobyt venku, a tak vznikla myšlenka, přestěhovat centrum jinam a zároveň uskutečnit ideu centra, které zajistí komplexní podporu nejen dětem, ale i rodičům.

Díky pružné reakci Středočeského kraje se naskytla možnost využít budovy bývalé odborné dětské léčebny v Choceradech, která byla již mnoho let nevyužitá. Po nezbytných majetkoprávních krocích došlo k tomu, že od ledna roku 2015 se dalším uživatelem pozemků a nemovitostí v Choceradech stává Dětské centrum Strančice. Budovy nebylo možné využit pro plánovanou rozšířenou a individuální péči v původní podobě, tak došlo k poměrně zásadní a rozsáhlé rekonstrukci. Mnohé bylo zbouráno a mnohé postaveno, a tak se v květnu roku 2020 centrum přestěhovalo ze Strančic do nového objektu a bylo otevřeno jako Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče p.o..

Od 12.5. 2020 si děti zabydlely nové a větší prostory a jelikož většina týmu nové služby podpořila, děti si užívají i nadále své oblíbené tváře. Větší prostory si vyžádaly i přijetí nového personálu, což do kolektivu přineslo nový vítr do plachet. Strančice byly malým rodinným centrem a touto atmosférou se snažíme naplnit i nové prostory. V Choceradech mají děti více prostoru a možností pro smysluplné trávení času. Je tu krásná prosklená herna a rehabilitace, moderní sesterny, ergoterapeutická místnost, snoezelen, dvě učebny, prostory pro rodiče s dítětem, sauna, bezbariérový velký výtah a mnoho pokojíků pro děti s originální výzdobou. Jídelna zařízení se velmi rychle může proměnit v přednáškový sál s interaktivní tabulí a prostory vybavenými pohodlnými křesílky lákajícími k diskuzi. Středové prostory objektu jsou krásně prosvíceny denním světlem pomocí světlovodů. Nedílnou součástí je kuchyň, která denně zajišťuje stravu pro děti dle individuálních dietních potřeb a rovněž obědy pro zaměstnance.

V těsném sousedství vzniká hospodářsko-technický objekt, kde bude umístěna prádelna a žehlírna, skladové prostory, dílna pro správce a letní prostory pro děti, na které naváže krásná zahrada s herními prvky pro děti. Projekt zahrady bude realizován v průběhu roku 2021–2022.