Spolupracující neziskové organizace

V Dětském centru Chocerady - Centru komplexní péče, p.o. naleznete řadu neziskových organizací, které doplňují naše portfólio služeb

nadace sirius

Projektová a metodologická podpora při transformaci na Centrum komplexní péče.

o nadaci

Tam, kde zvířata pomáhají, z.s.

Canisterapie pro děti (rehabilitace pomocí psů).

Zvířata pomáhají

raná péče

Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním ve věku 0-7 let.

o péči

Rozum&cit, z.s.

Doprovázení náhradních a osvojitelských rodin.

Rozum a Cit

Šafrán dětem, a.s.

Doprovázení dítěte při transitní péči.

o šafránu

Centrum provázení

Příprava, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy.

O centru

Spolupráce v rámci středočeského kraje a dalších orgánů samosprávy měst a obcí v kraji:

orgány Středočeského kraje

 • Zdravotní odbor
 • Sociální odbor
 • Orgány sociálně právní ochrany dětí
 • Hygienická služba
 • Soudy
Středočeský kraj

spolupráce na úrovni čr

Spolupracující instituce

 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení
 • Ministerstvo financí
 • Statistické úřady ÚZIS a ČSÚ
 • Institut bazální stimulace, s.r.o.
 • Zdravotní ústav

děkujeme

dárci

Dary na konkrétní účely jsou přijímány od právnických osob, fyzických osob a dalších soukromých dárců. Všech dárců, kteří přispívají či přispěli v minulých letech, si velmi vážíme!