24 / 7 provoz | Volejte Po - Pá 7:00 do 15:30

Spolupráce

Neziskovky v centru

Nadace Sirius – projektová a metodologická podpora při transformaci na Centrum komplexní péče

https://www.nadacesirius.cz/projekty/transformace-detskych-center/transformace-detskeho-centra-strancice

Tam, kde zvířata pomáhají, z.s. – canisterapie pro děti (rehabilitace pomocí psů)

Raná péče – podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním ve věku 0-7 let

Rozum&cit, z.s. – doprovázení náhradních a osvojitelských rodin

Šafrán dětem, a.s. – doprovázení dítěte při transitní péči

Partnerské organizace ve Středočeském kraji:

Spolupracujeme v rámci Krajského úřadu SK a dalších orgánů samosprávy měst a obcí v kraji:

– Zdravotní odbor, Sociální odbor, Orgány sociálně právní ochrany dětí, Hygienická služba, Soudy

Spolupráce na úrovni ČR

– Ministerstvo zdravotnictví
– Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení
– Ministerstvo financí
– Statistické úřady ÚZIS a ČSÚ
– Institut bazální stimulace, s.r.o.
– Zdravotní ústav

Dárci:

Dary na konkrétní účely jsou přijímány od právnických osob, fyzických osob a dalších soukromých dárců. Všech dárců, kteří přispívají či přispěli v minulých letech, si velmi vážíme!

Děkujeme:

Mountfield a.s.   

FDP Corporation CZ a.s.,
České Energetické Centrum,
CS Development, Elmoz Czech, s.r.o., ČD Telematika, Delikomat, Tichý Kovoobrábění, obec Jevany, město Mnichovice, Nadační fond For
life, Sunny Canadian International School, Richard Pachman, Mgr. Skálová a její Písklata, Ladislav Musil, RNDr. Milan Kodíček, studenti Gymnázia Postupická a další soukromí dárci.