Ing. LUCIE BIALEŠOVÁ Bc.

Ekonom
Moje práce je moje láska.

Vystudovala jsem inženýra ekonomie v oboru veřejné finance, mám dvacet dva let širokoúhlou praxi ve všech oblastech ekonomie, finančního i manažerského účetnictví, analytických a metodických činnostech na tuzemské i mezinárodní úrovni, v soukromém i veřejném sektoru. Pracuji jako ekonom - specialista pro dětská centra a nemocnice.

Mojí prioritou je vytvoření maximálního zabezpečení finančního zázemí pro komfortní chod dětského komplexního centra nejpotřebnějším tj. dětem, rodině a následně personálu dětského centra. Ve spolupráci se zřizovatelem organizace zajišťuji tvorbu plánů, rozpočty a zajištění dalších forem příjmů finančních prostředků (dotace, granty, dary, příspěvky). Legislativa je moje hobby. Spolupracuji s daňovými, auditorskými a právními společnostmi.

Ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy nastavuji interní metodické postupy, věnuji se personalistice, účetnictví, správě majetku, skladovému hospodářství, analýzám nákupu a kontrolingu.