Mgr. JITKA JIŘÍKOVÁ

Speciální pedagog
Hledám cestu ke každému dítěti.

Od roku 2008 pracuji v Dětském centru (Strančice, nyní Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče) jako speciální pedagog. Náplní mé práce je vytváření výchovně vzdělávacích programů pro děti s kombinovaným postižením a zároveň je prakticky provádím. Také zajištuji pod hlavičkou školy povinnou školní docházku dětí.

Hledám cestu ke každému dítěti, vytvářím mu činnosti šité na míru, aby ho zaujaly, a přirozeně budily jeho zájem o okolí. Učení stavím na bázi vlastních zážitků a prožitků. Se zájmem vytvářím zajímavé rozvojové pomůcky, stavím multisenzorické hodiny a provázím děti světem barev s přídechem arteterapie. Pro děti plánuji i výlety mimo hranice CKP. Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu Jihočeské university v Českých Budějovicích – obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (1997) a Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze – obor Speciální pedagogika – psychopedie (2001). Absolvovala jsem řadu kurzů týkajících se vzdělávání a rozvoje žáků s kombinovaným postižením (autismus, snoezelen, alternativní komunikaci, arteterapeutický kurz). 
Má předchozí zaměstnaní jsou Modrý klíč SPMP – asistentka Autistického centra (1997-2000), Modrý klíč SSŠ o.p.s- učitelka ve speciální třídě – rehabilitační (2000- 2008). 
Relaxaci a dobíjení energie hledám v přírodě – vycházkách, fotografování, četbě a v kreativním rukodělném tvoření.