Mgr. PAVLA ROJOVÁ, MBA

Koordinátor odborných aktivit, fyzioterapeut, sociální pracovník
Chocerady? To je moje srdeční záležitost. Mám ráda děti i lidi, kteří se na péči o ně podílejí.

V dětském centru pracuji jako koordinátor odborných aktivit, fyzioterapeut a sociální pracovník. V roli koordinátora odborných aktivit se podílím na vstupním posouzení potřeb dítěte a rodiny interdisciplinárním týmem formou konzultace, ambulantního konziliárního vyšetření nebo diagnostického pobytu dítěte. Analyzuji potřeby dítěte a rodiny ve spolupráci s rodinou, odborníky CKP a externími odborníky a institucemi.

Sestavuji a vyhodnocuji individuální plány rozvoje dítěte (IPRD), koordinuji péči odborníků a monitoruji rozvoj. Odpovídám za kompletní evidenci dítěte. Podílím se na organizaci interních a externích případových schůzek a koordinačních schůzek s rodiči. Prezentuji návrhy na změny v péči v rodině a všem pečujícím (odborníci, pěstouni a zákonní zástupci). Prezentuji kazuistiky pro odborníky i laiky (studenti, odborníci ve zdravotně-sociální oblasti, příbuzní rodin, dobrovolníci ad.)
Sestavuji a vyhodnocuji individuální plány rozvoje dítěte (IPRD), koordinuji péči odborníků a monitoruji rozvoj. Odpovídám za kompletní evidenci dítěte. Podílím se na organizaci interních a externích případových schůzek a koordinačních schůzek s rodiči. Prezentuji návrhy na změny v péči v rodině a všem pečujícím (odborníci, pěstouni a zákonní zástupci). Prezentuji kazuistiky pro odborníky i laiky (studenti, odborníci ve zdravotně-sociální oblasti, příbuzní rodin, dobrovolníci ad.) 
Vystudovala jsem obor fyzioterapie na Karlově Universitě, kde jsem v roce 1999 ukončila magisterské studium. Měla jsem to štěstí, že mými učiteli byli ještě všichni nestoři české rehabilitace a pražské rehabilitační školy: Doc. MUDr. František Véle CSc., Prof. MUDr. Karel Lewit DrSc., Prof. MUDr. Václav Vojta DrSc. a Prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc. 
V letech 1997-1998 jsem pracovala jako fyzioterapeut v soukromém ambulantním zařízení. Do roku 2004 jsem byla na mateřské dovolené a od roku 2004 pracuji v DC Strančice, nyní DC Chocerady jako fyzioterapeut. Náplní mé práce je péče o děti se zdravotním znevýhodněním, o které se DC stará. Při své práci kombinuji dle potřeby techniky, které jsem v průběhu svého profesního života „potkala“. Jsou to především: reflexní lokomoce pana Prof. MUDr. Václava Vojty DrSc., znalosti vývojové kineziologie, proprioceptivní nervosvalová facilitace (Kabatova metoda), terapie posturálních poruch (Brüger koncept), manuální techniky (mobilizace, manipulace), techniky měkkých tkání a další. 
Ve své práci vidím smysl v pomoci rodinám postižených dětí i v pomoci dětem samotným. Úspěchy práce fyzioterapeuta se zde sčítají v drobnostech, jako jsou lepší dýchání, vyprazdňování či ovlivnění svalů a jejich aktivity. Do života mě to učí mít radost i z malých věcí a dává odstup v situacích, kdy začínám klesat na mysli. Pracuji nejen s dětmi, ale rovněž s jejich rodiči tak, aby byli schopni porozumět pohybu svých dětí, dát jim potřebnou podporu a vyvarovat se nevhodným vlivům a zacházení. Kurzy reflexní vojtovy lokomoce pro rodiče zdravotně znevýhodněných dětí jsem vedla i v zahraničí. 
V letech 1993 – 1999 jsem vystudovala magisterský studijní program Učitelství pro střední školy ve studijním oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, kde jsem získala odbornou způsobilost k povolání zdravotně sociálního pracovníka. 
Jako sociální pracovnice se starám o děti v DC Strančice (nyní Chocerady) od dubna roku 2019.
 

Mým bezpečným zázemím je rodina. Dva synové a manžel mě doprovází při různých aktivitách. Energii doplňuji a zas ztrácím v přírodě pěšky či na kole, u koní, u ovcí, se psy nebo v horách na lyžích. Ráda čtu, poznávám a učím se nové věci, pěstuji květiny, které mi v kontextu přírody kolem nás dodávají hodně energie.