virtuální prohlídka centra

Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče, p.o.,  je specializované zařízení pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Zřizovatelem centra je Krajský úřad Středočeského kraje.

Vzhledem ke specializaci na děti s vážným zdravotním postižením, zaměřením na přímou podporu rodin a také díky nadstandardní vybavenosti odborným personálem, zajišťujeme v současnosti rozsáhlou škálu zdravotních služeb i služby sociální a školské. Potřeby rodin ve Středočeském kraji, a s ohledem na umístění centra i rodin z ostatních krajů ČR, nás vedly k zahájení jak individualizované, tak komplexní podpory těmto rodinám.

Komplexní péči poskytujeme též zdravotně znevýhodněným dětem do 3 let, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření.

historie

Krajský úřad Středočeského kraje podpořil v roce 2018 rekonstrukci zařízení dětské léčebny Chocerady a posílil tak materiální zázemí pro Dětské centrum Strančice p.o., aby se mohlo stát pilotním místem pro ověření idey Centra komplexní péče (CKP). Na podzim 2019 byl zahájen projekt Transformace Dětského centra Strančice p.o., na Centrum komplexní péče.

osobnosti

Při péči o děti navazujeme na dlouholetou a obětavou práci lékařů a odborníků, kteří působili při Dětském centru Strančice a rozvinuli obor dětské péče.

Jedná se o MUDr. Naďu Řehákovou a MUDr. Ludmilu Pádrovou.