Odlehčovací služby – popis realizace

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

Formulář pro podávání stížností, námětů a připomínek

Ceník odlehčovací služby platný od 1.4.2021

Žádost o přijetí

Evidenční list dítěte

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o dítěti

Vnitřní a organizační řád

Zřizovací listina

Přijímání oznámení – whistleblowing