24 / 7 provoz | Volejte Po - Pá 7:00 do 15:30

Náš tým

Prozkoumejte naší organizaci

Organizační struktura

Ředitel

MUDr. Pavel Biskup

"Žít pro děti."
Funkci ředitele Dětského centra Strančice, nyní Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o. vykonávám od roku 1992. Jak ve Strančicích, tak i v Choceradech se snažím o vytvoření zdravotnického zařízení, které by širokospektrým záběrem odborností v něm vytvořilo důstojné a důvěryhodné prostředí pro děti zdravotně znevýhodněné. Velký důraz kladu na to, aby děti zůstaly v kontaktu s rodinou, a to třeba i náhradní.
-> Více

Odborníci v dětské péči

Vrchní sestra

Zuzana Fuksová

"Svou práci vnímám jako poslání."
V Dětském centru (nyní Dětském centrum Chocerady - centru komplexní péče, p.o.; dříve Dětském domově Strančice) pracuji od září roku 1989. Nejprve jsem zde působila jako sestra u lůžka, v dubnu roku 2001 jsem se stala vrchní sestrou a na této pozici pracuji doposud. Tým sester se mi pod rukama v průběhu let mění a já se stále snažím všechny sladit a hledat cesty k tomu, aby se jim v DC společně dobře pracovalo.
-> Více

Koordinátor odborných aktivit, fyzioterapeut, sociální pracovník

Mgr. Pavla Rojová

"Chocerady? To je moje srdeční záležitost. Mám ráda děti i lidi, kteří se na péči o ně podílejí."
V dětském centru pracuji jako koordinátor odborných aktivit, fyzioterapeut a sociální pracovník. V roli koordinátora odborných aktivit se podílím na vstupním posouzení potřeb dítěte a rodiny interdisciplinárním týmem formou konzultace, ambulantního konziliárního vyšetření nebo diagnostického pobytu dítěte. Analyzuji potřeby dítěte a rodiny ve spolupráci s rodinou, odborníky CKP a externími odborníky a institucemi.
-> Více

Psycholog

PhDr. Renata Staňková

"Není dítěte, kterému by nešlo pomoct s jeho dětskými problémy."
Dětským psychologem jsem již dlouhou dobu. Za tuto dobu jsem viděla mnoho dětí a jejich problémů. K práci s dětmi jsem tíhla od dětství. Oklikou přes práci zdravotní sestry jsem se dostala k povolání, které je zároveň mým koníčkem. S Dětským centrem Strančice (Chocerady) spolupracuji 30 let. Mým učitelem dětské psychologie byl pan profesor Matějček. Dodnes se řídím jeho postupy.

Fyzioterapeut

Lucie Pražanová, DiS.

"Moje práce v CKP Chocerady mě moc baví."
V Dětském centru (dnes Dětském centru Chocerady - centru komplexní péče, p.o.; dříve Dětské centrum Strančice) jsem začala pracovat v září roku 2015 jako fyzioterapeut. Smyslem mé práce je pomoci potřebným nejen od bolesti a potíží, které jsou spojeny s onemocněním, ale přinést jim i něco příjemného, milého a něco, co jim třeba jen na chvilku udělá radost.
-> Více

Sociální pracovník

Mgr. Jana Balíková

"Jsem tu moc ráda a mohu říci, že se mi splnil můj gymnaziální sen, a to ten tu pracovat."
Od června 2020 jsem zaměstnaná v CKP Chocerady jako sociální pracovnice. Do Dětského centra jsem se poprvé podívala už při mých studiích na gymnáziu, a to jako dobrovolnice při projektu Kmotři při dětských domovech. Dva roky jsem navštěvovala a poznávala děti ve Strančicích. Tato zkušenost mne natolik oslovila, že při výběru svého budoucího povolání jsem zvolila studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.
-> Více

Speciální pedagog

Mgr. Veronika Šindelářová Lísalová

"Jsem průvodcem dětí na jejich cestách, protože co prožijí dnes, může je zítra posunout o krůček dál."
Od roku 2019 jsem speciálním pedagogem Centra komplexní péče v Choceradech. V CKP mám nejraději přímou práci s dětmi na všech odděleních, zaměřuji se na snoezelen terapie, bazální stimulaci nebo arteterapii. Jsem zde také poradcem a terapeutem pro rodiny, při jejich někdy náročných životních událostech. Vystudovala jsem oborovou speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze (1995-2001) a pokračovala studiem na Divadelní fakultě AMU.
-> Více

Speciální pedagog

Mgr. Jitka Jiříková

"Hledám cestu ke každému dítěti."
Od roku 2008 pracuji v Dětském centru (Strančice, nyní Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče) jako speciální pedagog. Náplní mé práce je vytváření výchovně vzdělávacích programů pro děti s kombinovaným postižením a zároveň je prakticky provádím. Také zajištuji pod hlavičkou školy povinnou školní docházku dětí.
-> Více

Staniční sestra

Lucie Partlová

"Má práce mě stále moc baví."
Od roku 2013 jsem zaměstnána v Dětském centru, nejdříve ve Strančicích jako sestra u lůžka a nyní v Choceradech na pozici staniční sestry. Má práce mě stále moc baví, a tak si dále rozšiřuji obzory certifikovanými kurzy (Bazální stimulace, Kurz pro staniční a vrchní sestry, Aromaterapie, Dětská obezitologie, Masér pro sportovní a rekondiční masáže + Indická masáž hlavy, První pomoc, EKG).
-> Více

Staniční sestra

Mgr. Magdaléna Plíšková

"Ráda pomáhám nemocným a trpícím, především dětem."
Od roku 2013 jsem pracovala v DC Strančice na pozici všeobecná sestra. V roce 2019 jsem ukončila specializaci Dětská sestra a staniční sestrou v CKP Chocerady jsem od května 2020. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Benešově. V roce 2002 jsem ukončila magisterské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze.
-> Více

Ekonom

Ing. Lucie Bialešová Bc.

"Moje práce je moje láska."
Vystudovala jsem inženýra ekonomie v oboru veřejné finance, mám dvacet dva let širokoúhlou praxi ve všech oblastech ekonomie, finančního i manažerského účetnictví, analytických a metodických činnostech na tuzemské i mezinárodní úrovni, v soukromém i veřejném sektoru. Pracuji jako ekonom - specialista pro dětská centra a nemocnice.
-> Více

Organizační struktura